سرفصل‌های آموزشی
آموزش SQL و MySQL
درآمدی بر پایگاه‌ داده‌های رابطه‌ای و انواع کوئری‌

درآمدی بر پایگاه‌ داده‌های رابطه‌ای و انواع کوئری‌

Relational Database (پایگاه‌ دادهٔ رابطه‌ای) نوعی از پایگاه داده (دیتابیس) است که داده‌ها را در قالب جداول مختلف ذخیره می‌کند به طوری که هر جدول دارای یک نام منحصربه‌فرد بوده و شامل تعداد زیادی سطر یا به اصطلاح Record و تعدادی ستون یا به اصطلاح Field است. فرض کنید در دیتابیسی به‌ نام university جدولی برای ذخیره‌سازی اطلاعات مربوط به دانشجویان به‌ نام students به شکل زیر داریم:

+----+--------+---------+----------+-----+
| id |  name | address | phone  | age |
+----+--------+---------+----------+-----+
| 1 | Ali  | Ilam  | 33856972 | 25 |
| 2 | Negar | Tehran | 88547265 | 18 |
| 3 | Sahand | Karaj  | 55698265 | 33 |
| 4 | Sogol | Semnan | 88695214 | 27 |
+----+--------+---------+----------+-----+

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، در این جدول اطلاعاتی مانند شناسه، نام، آدرس، تلفن و سن دانشجویان نگهداری می‌شود. حال به منظور درک بهتر ساختار یک جدول، پیش از ادامهٔ بحث لازم است تا به برخی از مهم‌ترین اصطلاحاتی که در رابطه با جداول به کار می‌روند اشاره‌ای داشته باشیم:

برخی از مهم‌ترین اصطلاحات جداول پایگاه داده رابطه ای

 • Attribute : به هر یک از خصیصه‌هایی که برای یک موجودیت تعریف می‌شود، که در اینجا دانشجو است، یک اتریبیوت می‌گویند و از جمله اتریبیوت‌های جدول فوق می‌توان به id و name اشاره کرد.
 • Degree: به تعداد اَتریبیوت‌های تعریف‌شده در یک جدول Degree (مَرتبه) می‌گویند. به‌ عنوان مثال، این مقدار برای جدول students برابر با ۵ است.
 • Tuple: هر سطر از جدول به‌ عنوان یک تاپِل یا رکورد شناخته می‌شود. به‌ عنوان مثال، جدول students دارای چهار تاپِل است که یکی از آن‌ها عبارت است از:
+----+------+---------+----------+-----+
| id | name | address |  phone | age |
+----+------+---------+----------+-----+
| 1 | Ali | Ilam  | 33856972 | 25 |
+----+------+---------+----------+-----+
 • Cardinality : به تعداد تاپِل‌های یک جدول کاردینالیتی آن جدول می‌گویند. به عنوان مثال، جدول students دارای کاردینالیتی ۴ است.
 • Column : هر ستون یا به اصطلاح Column مجموعه‌ای از مقادیر را برای یک اَتریبیوت خاص نمایش می‌دهد. به‌ عنوان مثال، ستون id از جدول students عبارت است از:
+----+
| id |
+----+
| 1 |
| 2 |
| 3 | 
| 4 |
+----+

آشنایی با انواع Query به دیتابیس‌های رابطه‌ای

در حالت کلی، دستورات sql یا همان کوئری به دیتابیس‌های رابطه‌ای را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد که عبارتند از:

 • Data Definition Language: این نوع از کوئری‌ها که به اختصار DDL گفته می‌شوند، برای تعریف ساختار دیتابیس مانند ایجاد پایگاه داده، اضافه کردن و یا حذف ستون‌های جدول و کارهایی از این دست به کار می‌روند که از آن جمله می‌توان به CREATE و DROP اشاره کرد که در آموزش‌های گذشته مورد بررسی قرار گرفتند.
 • Data Manipulation Language: این نوع از کوئری‌ها که به اختصار DML گفته می‌شوند، برای ذخیره، ویرایش و حذف داده‌های درون جداول استفاده می‌شوند.
 • Data Query Language: این نوع از کوئری‌ها که به اختصار DQL گفته می‌شوند، برای استخراج دیتا از دیتابیس به کار می‌روند.