سرفصل‌های آموزشی
آموزش SQL و MySQL
آشنایی با کاربرد دستور INSERT INTO در SQL

آشنایی با کاربرد دستور INSERT INTO در SQL

برای ثبت رکوردی جدید در یک جدول، می‌توان از دستور INSERT INTO به شکل زیر استفاده نمود:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, …) VALUES (value1, value2, value3, …);

در صورتی هم که بخواهیم تمام فیلدهای جدول را مقداردهی کنیم، دیگر نیازی به ذکر نام تک‌تک ستون‌ها نبوده به طوری که در این صورت خواهیم داشت:

INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2, value3, …);

به‌ عنوان مثال، در جدولی تحت عنوان students که در آموزش‌های گذشته ایجاد کردیم برای اضافه کردن یک دانشجوی جدید داریم:

INSERT INTO students VALUES (null, 'Parviz', 'Mashhad', '87597704', 28);

در توضیح کوئری فوق باید گفت از آنجایی‌ که فیلد id به صورت خودکار هنگام ایجاد یک رکورد جدید مقداردهی می‌شود، بنابراین در اینجا null (به معنی خالی یا تُهی) برایش در نظر گرفته‌ایم تا خودِ سیستم مدیریت پایگاه داده آن را مقداردهی کند. دقت داشته باشید که در اینجا تمامی فیلدهای جدول مقداردهی شده‌اند و از همین روی نیازی به ذکر نام فیلدها نیست ولی اگر بخواهیم فقط فیلدهای مثلاً شناسه، نام و سن را در رکورد جدید مقداردهی کنیم، باید اسامی فیلدها را به ترتیبی که در ادامه مشاهده می‌‌کنید ذکر نماییم:

INSERT INTO students (id, name, age) VALUES (null, 'Saeid', 31);

همچنین با توجه به اینکه مقدار فیلد name باید یک اِسترینگ باشد، مقدار مد نظر خود را مابین علائم '' قرار داده‌ایم.