سرفصل‌های آموزشی
آموزش SQL و MySQL
آشنایی با کاربرد دستور DELETE در SQL

آشنایی با کاربرد دستور DELETE در SQL

برای حذف یک رکورد در زبان SQL و سیستم مدیریت پایگاه داده‌ای همچون MySQL به سادگی می‌توان از دستور DELETE به شکل زیر استفاده کرد:

DELETE FROM table_name WHERE condition;

همانند دستور UPDATE، در اینجا نیز می‌توان یک یا چند رکورد را از جدول حذف کرد. به‌ عنوان مثال، برای حذف دیتای دانشجویی به نام «Amir» باید از یک فیلد یونیک، که در اینجا id است، در WHERE به صورت زیر استفاده کرد و در صورتی که آن فیلد منحصربه‌فرد (یونیک) نباشد، مسلماً اگر چند رکورد مشابه وجود داشته باشند حذف خواهند شد:

DELETE FROM students WHERE id = 1;

توجه داشته باشید در صورتی که WHERE از این کوئری حذف گردد، تمام رکوردهای جدول پاک خواهند شد اما در عین حال اِسکما (ساختار) کلی جدول شامل اَتریبیوت‌ها، ایندکس‌ها و دیتا تایپ هر فیلد بدون هیچ‌گونه تغییری در دیتابیس باقی خواهد ماند.