سرفصل‌های آموزشی
آموزش PHP
آشنایی با آرایه‌های Multidimensional (چندبُعدی) در زبان PHP

آشنایی با آرایه‌های Multidimensional (چندبُعدی) در زبان PHP

در مبحث معرفی آرایه‌ها گفتیم که مقادیر یک آرایه می‌تواند دیتاتایپ‌های مختلفی همچون استرینگ، بولین، عدد و ... باشد؛ لازم به ذکر است که به عنوان Value یک آرایه می‌توان از آرایه‌ای دیگر نیز استفاده کرد که در چنین مواقعی ما با یک آرایهٔ به اصطلاح Multidimensional (چندبُعدی) سروکار داریم. برای درک بهتر ساختار یک آرایهٔ چندبُعدی در زبان PHP، ابتدا آرایه‌ای حاوی اعداد فرد می‌سازیم:

$odds = [1, 3, 5];

سپس آرایهٔ دیگری تحت عنوان evens$ می‌سازیم که قرار است تعداد عدد زوج را در خود ذخیره سازد:

$evens = [2, 4, 6];

حال آرایهٔ دیگری می‌سازیم تحت عنوان both$ که مقادیرش برابر با آرایه‌هایی است که قبلاً تعریف کرده‌ایم:

<?php
$odds = [1, 3, 5];
$evens = [2, 4, 6];
$both = [$odds, $evens];
var_dump($both);

با استفاده دستور ()var_dump، مقادیر آرایهٔ both$ را پرینت می‌کنیم:

array(2) {
 [0]=>
 array(3) {
  [0]=>
  int(1)
  [1]=>
  int(3)
  [2]=>
  int(5)
 }
 [1]=>
 array(3) {
  [0]=>
  int(2)
  [1]=>
  int(4)
  [2]=>
  int(6)
 }
}

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، آرایه‌ای داریم حاوی دو اندیس (0 و 1) که هر کدام از آن‌ها نیز حاوی سه عضو هستند. اصطلاحاً به چنین آرایه‌ای Multidimensional (چندبُعدی) گفته می‌شود که کاربردهای فراوانی در پیاده‌سازی پروژه‌های وب اپلیکیشن با زبان PHP دارا است.

دستیابی به اعضای یک آرایهٔ Multidimensional

به منظور دستیابی به اعضای یک آرایهٔ چندبُعدی، به راحتی می‌تواند شمارهٔ اندیس را فراخوانی کرد:

var_dump($both[0]);

اگر هم بخواهیم اولین اندیس از اندیس ۰ را به دست آوریم، به سادگی به صورت زیر عمل می‌کنیم:

var_dump($both[0][0]);

این خط از کد خروجی (int(1 را چاپ خواهد کرد. لازم به ذکر است که آرایه‌های چندبُعدی کاربردهای فراوانی دارند که در آموزش‌های آتی به صورت عملی بیشتر پیرامون این موضوع بحث خواهیم کرد.