سرفصل‌های آموزشی
آموزش جاوا اسکریپت
متغیرها در جاوااسکریپت

متغیرها در جاوااسکریپت

بعد از مشاهده ویدیوهای پیشین، حتما متوجه شده اید که جاوااسکریپت چیست و چه استفاده ای دارد. از این ویدیو به بعد به برخی موارد پایه ای در برنامه نویسی با جاوا اسکریپت می پردازیم.

متغیرها، تقریبا از اولین مواردی هستند که افراد در مسیر یادگیری برنامه نویسی با آن ها آشنا می شوند. این قسمت از آموزش سعی دارد تا ضمن معرفی متغیر، چگونگی تعریف و مقداردهی آن در جاوااسکریپت را به شما توضیح دهد. 

برای تعریف متغیر در جاوااسکریپت، 4 راهکار وجود دارد: 

الف) استفاده از کلیدواژه var

ب) استفاده از کلیدواژه let

ج) استفاده از کلیدواژه const

د) تعریف متغیر بدون هیچ کلیدواژه ای

در این ویدیو موارد الف و د ارائه شده و توضیح موارد دیگر به آینده موکول شده است؛ چرا که توضیح آن ها مستلزم توضیح مقدماتی دیگر است. 

در انتهای این ویدیو توقع می رود شما بتوانید مفهوم متغیر را تعریف کنید، یک متغیر را با نامی مناسب تعریف کنید، مقادیر دلخواهتان را به آن نسبت داده و مقدار آن را در مرورگر ببینید.