سرفصل‌های آموزشی
آموزش جاوا اسکریپت
عبارات شرطی - ساختار if

عبارات شرطی - ساختار if

محور فصل سوم، توضیح و معرفی ساختارهای شرطی و حلقه های تکرار است. در برنامه هایی که می نویسیم، در بیشتر موارد با شرایط مختلفی روبرو هستیم که باید برنامه ناظر به مواردی مثل نتایج محاسبات، ورودی های کاربر و رویدادهای سند HTML عملکردی متفاوت انجام دهد؛ مثلا اگر کاربر در یک کادر محاوره ای یک کلمه وارد کرد، برنامه یک دسته کد مشخص اجرا کند و اگر کاربر کلمه دیگری را وارد کرد، کدهای قبلی اجرا نشوند و در عوض کدهای دیگری اجرا گردند. برای پیاده سازی این موارد باید از عبارات شرطی (Conditional statements) استفاده شود.

یکی از پراستفاده ترین عبارات شرطی ساختار شرطی if است. برنامه به کمک این ساختار تصمیم می گیرد که "اگر" یک شرط مشخص برقرار بود (یعنی مقدار آن عبارت شرطی معادل true بود) یک دسته کد مشخص اجرا گردد، "در غیر این صورت" و درصورت برقراری شرطی دیگر، کدهای دیگری اجرا شود (به همین صورت می توان در ادامه چندین بلوک شرطی ایجاد کرد) و در صورت عدم برقراری هیچ یک از شرط ها یک دسته کد پیش فرض اجرا گردد. در این ساختار که در مواردی منجر به یک زنجیره if else خواهد شد، تنها نوشتن بلوک شرطی اول اجباری است و ایجاد بلوک های بعدی به الگوریتم برنامه ما بستگی دارد.

در این درس طی حل یک مثال ساده، به معرفی ساختار if و زنجیره if else پرداخته شده است. برای بهتر فهمیدن محتوای این قسمت و جلسات آتی، بهتر است درس "عملگرها" را مجددا مرور کنید.

توجه: تمرینات دوره، در مخزن گیت سکان آکادمی بارگذاری شده اند و شما می توانید به راحتی به آنها دسترسی داشته باشید و کد‌های خود را با کد های مدرس دوره مقایسه کنید. برای مشاهده مخزن می توانید اینجا کلیک کنید.