چرا سکان آکادمی؟
نصب Kibana و اتصال به Elasticsearch

نصب Kibana و اتصال به Elasticsearch

Elastic همان طور که سرویس Elasticsearch را برای سیستم عامل ها و توزیع های مختلف ارائه داده است، سرویس Kibana را نیز در توزیع های مختلفی عرضه می‌کند. در این قسمت روند نصب Kibana در توزیع‌ها و سیستم عامل های مختلف بررسی می‌شود. 

Kibana در توزیع های زیر قابل نصب می‌باشد:

 1. توزیع های zip و tar.gz: توزیع tar.gz مخصوص نصب در سیستم عامل های لینوکسی و توزیع zip تنها نسخه‌ی قابل نصب در سیستم عامل ویندوز می‌باشد.
 2. توزیع deb: از این توزیع می‌توان برای نصب در خانواده‌ی Debian لینوکس استفاده کرد.
 3. توزیع rpm: از این توزیع می‌توان برای نصب در توزیع‌های لینوکس مبتنی بر RPM همچون RedHat، OpenSuSE و Centos استفاده کرد.

تذکر مهم: نسخه‌ی مورد نظر برای نصب Kibana باید از نظر نسخه‌ی major با نسخه‌ی Elasticsearch یکسان باشد. به عبارتی برای مثال نصب نسخه‌ی 6.x kibana و نسخه‌ی 7.x Elasticsearch امکان‌پذیر نیست. تفاوت در نسخه‌ی minor تنها در شرایطی امکان‌پذیر است که نسخه‌ی Elasticsearch جدیدتر از نسخه‌ی kibana باشد. برای مثال نسخه‌ی 7.6 Elasticsearch همراه با نسخه‌ی 7.4 Kibana نصب شود.

دقت شود هنگام دانلود فایل نصب از سرور Elastic، به دلیل مسدود بودن IP ایران از طرف سایت Elastic، باید از سرویس تحریم‌شکن استفاده شود. همچنین در نام فایلی که در دستور‌های دریافت یا نصب فایل در ادامه خواهیم دید، نسخه ی 7.12.1 نوشته شده است که در صورت نیاز نسخه مورد نظر را جایگزین کنید.

شما می‌توانید متناسب با نیاز خود تنها بخش مربوط به نصب توزیع موردنظر را مطالعه کرده و بعد از آن بخش اتصال Kibana به Elasticsearch در ادامه‌ی همین قسمت آموزشی را مطالعه کنید.

نصب توزیع tar.gz

ابتدا فایل نصب مخصوص توزیع tar.gz را با یکی از دو روش زیر دریافت کنید:

 • با استفاده از دستور curl و دانلود مستقیم در سیستم عامل لینوکس:
curl -O https://artifacts.elastic.co/downloads/kibana/kibana-7.12.1-linux-x86_64.tar.gz
 • دانلود از سرور Elastic: مطابق تصویر زیر می‌توان فایل tar.gz را از این آدرس دانلود کرده و پس از انتقال فایل به سرور لینوکسی ادامه‌ی مراحل دنبال شود.

بعد از دانلود فایل توزیع tar.gz کافی است با استفاده از دستور زیر فایل آرشیو را از حالت فشرده خارج کنید و  بعد از آن به محتویات پوشه‌ی سرویس Kibana دسترسی داشته باشید:

tar -xzf kibana-7.12.1-linux-x86_64.tar.gz

نصب توزیع zip

ابتدا فایل مخصوص آرشیو zip را از این آدرس مطابق تصویر زیر دانلود کنید و سپس آن را از حالت فشرده خارج کنید:

پس از دریافت فایل، آن را از حالت فشرده خارج کنید و پس از آن می‌توانید به پوشه‌ی سرویس Kibana دسترسی داشته باشید.

نصب توزیع Debian

برای نصب توزیع Debian به یکی از روش‌های زیر اقدام کنید:

 • دانلود مستقیم از سرور Elastic: ابتدا فایل توزیع را با استفاده از دستور wget مطابق مثال زیر دریافت کنید:
wget https://artifacts.elastic.co/downloads/kibana/kibana-7.12.1-amd64.deb

همچنین می‌توانید مستقیم از این آدرس فایل را مطابق تصویر زیر دانلود کرده و به سرور Debian منتقل کنید:

سپس با استفاده از دستور زیر فایل دانلود شده را نصب کنید:

sudo dpkg -i kibana-7.12.1-amd64.deb

دقت شود که برای استفاده از دستور dpkg، دسترسی sudo یا root الزامی است!

 • دریافت و نصب توزیع مخصوص Debian از ریپازیتوری APT: ابتدا اگر پکیج apt-transport-https را در سیستم خود نصب ندارید، اقدام به نصب این پکیج کنید:
sudo apt-get install apt-transport-https

با استفاده از دستور زیر منبع ریپازیتوری APT مخصوص Kibana را در لیست منابع APT اضافه کنید:

echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/apt stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/elastic-7.x.list
wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -

دقت شود در دستور بالا نسخه‌ی 7.x برای منبع ریپازیتوری نوشته شده است به این معنی که آخرین نسخه‌ی پایدار 7 دریافت خواهد شد. در صورت نیاز نسخه‌ی مورد نظر را تغییر دهید!

در نهایت با استفاده از دستور زیر اقدام به نصب Kibana از ریپازیتوری APT کنید:

sudo apt-get update && sudo apt-get install kibana

پس از اینکه به یکی از دو روش بالا اقدام به نصب توزیع مخصوص Debian کردید، مشابه روند نصب Elasticsearch در Debian می‌توانید سرویس مخصوص Kibana را در سیستم عامل Debian خود فعال کنید تا به صورت خودکار ضمن boot شدن سیستم عامل، سرویس نیز اجرا شود.

ابتدا با استفاده از دستور زیر بررسی کنید که سیستم عامل شما از کدام ماژول برای مدیریت سرویس ها استفاده می‌کند (سیستم‌های جدیدتر معمولا از system استفاده می‌کنند):

ps -p 1

در صورتی که سیستم از ماژول Sys Vinit استفاده کند، با استفاده از دستور زیر اقدام به فعال‌سازی سرویس Kibana کنید:

sudo update-rc.d kibana defaults 95 10

در صورتی که سیستم از ماژول Systemd استفاده کند، با استفاده از دستور زیر اقدام به فعال‌سازی سرویس Kibana کنید:

sudo /bin/systemctl daemon-reloadsudo /bin/systemctl enable kibana.service

نصب توزیع RPM

برای نصب توزیع RPM به یکی از روش‌های زیر اقدام کنید:

 • دانلود مستقیم از سرور Elastic: ابتدا فایل توزیع را با استفاده از دستور wget مطابق مثال زیر دریافت کنید:
wget https://artifacts.elastic.co/downloads/kibana/kibana-7.12.1-x86_64.rpm

همچنین می‌توانید مستقیم از این آدرس فایل را مطابق تصویر زیر دانلود کرده و به سرور منتقل کنید:

سپس با استفاده از دستور زیر فایل دانلود شده را نصب کنید:

sudo rpm --install kibana-7.14.0-x86_64.rpm

دقت شود که برای استفاده از دستور rpm --install، دسترسی sudo یا root الزامی است!

 • دریافت و نصب توزیع از ریپازیتوری RPM: ابتدا فایلی به نام kibana.repo شامل محتویات زیر ایجاد کرده و آن را برای توزیع‌های مبتنی بر RedHat در مسیر /etc/yum.repos.d/ و برای توزیع‌های مبتنی بر OpenSuSE در مسیر /etc/zypp/repos.d/ قرار دهید:
[kibana-7.x]
name=Kibana repository for 7.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-md

دقت شود در صورت نیاز نسخه‌ی مورد نظر را با نسخه‌ی 7.x در محتویات فایل جایگزین کنید. 

سپس دستور زیر را برای دریافت کلید ریپازیتوری Elasticsearch اجرا کنید:

rpm --import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch

سپس برای نصب در توزیع‌های CentOS و RedHat های قدیمی از دستور yum مطابق زیر:

sudo yum install kibana

و در توزیع‌های Fedora و RedHat های جدید از دستور dnf مطابق زیر:

sudo dnf install kibana

و در توزیع‌های OpenSuSE از دستور زیر استاده کنید:

sudo zypper install kibana

پس از نصب توزیع مخصوص RPM، می‌توانید سرویس مخصوص Kibana را در سیستم عامل خود فعال کرده تا به صورت خودکار ضمن boot شدن سیستم عامل، سرویس نیز اجرا شود.

ابتدا با استفاده از دستور زیر بررسی کنید که سیستم عامل شما از کدام ماژول برای مدیریت سرویس ها استفاده می‌کند (سیستم‌های جدیدتر معمولا از system استفاده می‌کنند):

ps -p 1

در صورتی که سیستم از ماژول Sys Vinit استفاده کند، با استفاده از دستور زیر اقدام به فعال‌سازی سرویس Kibana کنید:

sudo chkconfig --add kibana

در صورتی که سیستم از ماژول Systemd استفاده کند، با استفاده از دستور زیر اقدام به فعال‌سازی سرویس Kibana کنید:

sudo /bin/systemctl daemon-reloadsudo /bin/systemctl enable kibana.service

اتصال Kibana به Elasticsearch

پس از اینکه فرایند نصب سرویس Kibana به اتمام رسید، برای راه‌اندازی سرویس و دسترسی به محیط Kibana، باید در تنظیمات Kibana آدرس سرور‌(گره) های Elasticsearch که می‌خواهیم Kibana به آن‌ها متصل شود را معرفی کنیم. این نکته را مدنظر داشه باشید که تمامی گره‌ها در یک کلاستر Elasticsearch امکان برقراری ارتباط با پروتکل Http را دارند و به عبارت دیگر Kibana می‌تواند برای دریافت اطلاعات کلاستر و داده‌ها، به هریک از گره‌های یک خوشه، تبادل اطلاعات کند.

تنظیمات Kibana در فایلی به نام kibana.yml قابل دسترس است. مسیر این فایل بستگی به نوع توزیع نصب‌شده دارد:

 • در توزیع‌های zip و tar.gz در مسیر KIBANA_HOME/config$ قرار دارد که KIBANA_HOME$ همان پوشه‌ی اصلی سرویس است که از حالت فشرده خارج شده باشد.
 • در توزیع‌های Debian و RPM به صورت پیش‌فرض در مسیر /etc/kibana این فایل قرار گرفته است.

فرمت فایل kibana.yml، همچون فایل تنظیمات elasticsearch فرمت YAML است که قبل‌تر با آن آشنا شدیم. این فایل را باز کرده و تنظیمات زیر را در آن مدنظر قرار دهید: (مشابه کار با فایل elasticsearch.yml، در صورتی که نیاز به تغییر مقدار تنظیمی داشتید، با حذف علامت # از ابتدای خط، آن را از حالت comment خارج کرده و مقدار مورد نظر را وارد کنید!)

 • server.port : این تنظیم port مورد نظر برای دسترسی به سرور Kibana را تعیین می‌کند. به صورت پیش‌فرض مقدار آن 5601 است. توصیه می‌شود در حالت production و استفاده از سرویس در شرایط واقعی، از مقدار دیگری برای port استفاده شود.
 • server.host : این تنظیم آدرس دسترسی به سرور Kibana را مشخص می‌کند. در حالت پیش‌فرض مقدار آن localhost است. در این شرایط امکان دسترسی به سرور Kibana از راه دور (remote) وجود ندارد. در صورتی که نیاز باشد تا از سیستم دیگری به سرور Kibana به صورت remote دسترسی داشته باشید، باید این تنظیم را با آدرسی غیر از localhost یا loopback IP (127.0.0.1) مقداردهی کنید.
 • elasticsearch.hosts : اصلی‌ترین تنظیم برای اتصال Kibana به Elasticsearch، این مقدار است. این تنظیم شامل آرایه‌ای از آدرس گره‌های elasticsearch برای اتصال Kibana به آن‌هاست که مقدار پیش‌فرض آن [“http://localhost:9200”] است. توجه کنید باید آدرس کامل همراه با نام پروتکل http در این تنظیم نوشته شود. در صورت استفاده از آدرسی غیر از آدرس پیش‌فرض برای گره‎ی elasticsearch، باید این تنظیم مقداردهی شود. اگر برای مثال چهار گره در خوشه‌ی elasticsearch داشته باشیم، بهتر است آدرس تمامی آن‌ها یا حداقل چند مورد را در این تنظیم وارد کنیم. برای مثال [“http://192.168.2.500:9200”, “http://192.168.2.501:9200”]

پس از اینکه تنظیمات بالا را بررسی کرده و از درست بودن مقدار elasticsearch.hosts مطمئن بودید، متناسب با نوع توزیع نصب‌شده، اقدام به اجرای سرویس Kibana کنید:

 • برای توزیع‌های zip و tar.gz در محیط command line، از راه اجرای فایل bin\kibana.bat\. در ویندوز یا فایل bin/kibana/. در لینوکس، سرویس به صورت پیش‌زمینه اجرا خواهد شد.
 • برای توزیع‌های Debian و RPM از راه اجرای سرویس فعال‌شده در سیستم‌عامل، می‌توانید سرویس Kibana را اجرا کنید. دستور زیر برای اجرای سرویس از طریق ماژول systemd :
sudo systemctl start kibana.service

و دستور زیر از طریق ماژول SysV init :

sudo -i service kibana start

قابل استفاده است.

دوره در حال تکمیل است ... rocket