چرا سکان آکادمی؟
امن سازی کلاستر Elasticsearch و محیط kibana

امن سازی کلاستر Elasticsearch و محیط kibana

در این قسمت اولین سطح ایمن سازی استک Elastic یعنی تعیین نام کاربری و رمز عبور برای دسترسی به محیط kibana و API های elasticsearch را بررسی خواهیم کرد.

دوره در حال تکمیل است ... rocket