تنظیمات Elasticsearch و سیستم قبل از شروع به کار (قسمت 1)

تنظیمات Elasticsearch و سیستم قبل از شروع به کار (قسمت 1)

در این بخش ابتدا تنظیمات پایه‌‌ای در Elasticsearch را بررسی می‌‌کنیم و سپس تنظیمات اولیه‌ی سیستمی برای اجرای بهینه Elasticsearch در قسمت بعدی توضیح داده خواهد شد.

inline-quiz
1 سوال بدون زمان

آزمون

آزمون ها به ما کمک میکنند تا آموزشی فعال داشته باشیم. در این آزمون قصد داریم نکات مهم اشاره شده در فصل اول آموزش کاربردی داکر را در قالب چند سوال باهم مرور کنیم. بدین وسیله مهارت آموزی که قصد دارد داکر را یاد بگیرد می تواند با سنجیدن فرآیند مطالعه ی خود، از آموختن صحیح و کامل بخش اول اطمینان حاصل کند.

تمامی سوالات مطرح شده در این آزمون براساس متن آموزش های ارائه شده در فصل اول است. پس با مطالعه ی این فصل میتوانید میزان یادگیری خود را بسنجید.

دوره در دست تالیف است ... rocket
نظرات
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: