سرفصل‌های آموزشی
آموزش گام به گام Elasticsearch
کار با API های CRUD و مدیریت document ها در Elasticsearch

کار با API های CRUD و مدیریت document ها در Elasticsearch

به فصل سوم از دوره ی Elasticsearch خوش آمدید. در این فصل آموزشی قصد داریم مباحث پیرامون مدیریت document ها و index را بررسی کنیم.

در این قسمت آموزشی API های ایجاد، خواندن، بروزرسانی و حذف document ها در الستیک سرچ را بررسی خواهیم کرد.

جمع‌بندی این قسمت آموزشی:

1_ برای ایجاد یا جایگزین کردن یک document می‌توان از  index API استفاده کرد:

POST /<target-index>/_doc/<optional-id>
{
	## document fields
}

2_ برای دریافت یک یا چند document از get API و multiple get API می‌توان استفاده کرد:

GET /<target-index>/_doc/<optional-id>
GET /<optional-target-index>/_mget
{
	“docs”: [
		{
			“_id”: <document-id>
		},
		…
	]
}

3_ برای بروزرسانی یک یا چند document از update API و update by query API می‌توان استفاده کرد:

POST /<target-index>/_update/<id>
{
	## use painless script or doc
}
POST /<target-index>/_update_by_query
{
	“query”: { … },
	“script”: { … }
}

4_ برای حذف یک یا چند document از delete API و delete by query API می‌توان استفاده کرد:

DELETE /<target-index>/_doc/<id>
POST /<target-index>/_delete_by_query
{
	“query”: { … }
}
online-support-icon