سرفصل‌های آموزشی
آموزش گام به گام Elasticsearch
کار با API های CRUD و مدیریت document ها در Elasticsearch

کار با API های CRUD و مدیریت document ها در Elasticsearch

به فصل سوم از دوره ی Elasticsearch خوش آمدید. در این فصل آموزشی قصد داریم مباحث پیرامون مدیریت document ها و index را بررسی کنیم.

در این قسمت آموزشی API های ایجاد، خواندن، بروزرسانی و حذف document ها در الستیک سرچ را بررسی خواهیم کرد.

جمع‌بندی این قسمت آموزشی:

1_ برای ایجاد یا جایگزین کردن یک document می‌توان از  index API استفاده کرد:

    

POST /<target-index>/_doc/<optional-id>
  {
  	## document fields
  }

2_ برای دریافت یک یا چند document از get API و multiple get API می‌توان استفاده کرد:

    

GET /<target-index>/_doc/<optional-id>
  GET /<optional-target-index>/_mget
  {
  	“docs”: [
  		{
  			“_id”: <document-id>
  		},
  		…
  	]
  }

3_ برای بروزرسانی یک یا چند document از update API و update by query API می‌توان استفاده کرد:

    

POST /<target-index>/_update/<id>
  {
  	## use painless script or doc
  }
  POST /<target-index>/_update_by_query
  {
  	“query”: { … },
  	“script”: { … }
  }

4_ برای حذف یک یا چند document از delete API و delete by query API می‌توان استفاده کرد:

    

DELETE /<target-index>/_doc/<id>
  POST /<target-index>/_delete_by_query
  {
  	“query”: { … }
  }