کار با API های CRUD و مدیریت document ها

کار با API های CRUD و مدیریت document ها

به فصل سوم از دوره ی Elasticsearch خوش آمدید. در این فصل آموزشی قصد داریم مباحث پیرامون مدیریت document ها و index را بررسی کنیم.

در این قسمت آموزشی API های ایجاد، خواندن، بروزرسانی و حذف document ها در Elasticsearch را بررسی خواهیم کرد.

جمع‌بندی این قسمت آموزشی:

1_ برای ایجاد یا جایگزین کردن یک document می‌توان از  index API استفاده کرد

POST /<target-index>/_doc/<optional-id>
{
	## document fields
}

2_ برای دریافت یک یا چند document از get API و multiple get API می‌توان استفاده کرد:

GET /<target-index>/_doc/<optional-id>
GET /<optional-target-index>/_mget
{
	“docs”: [
		{
			“_id”: <document-id>
		},
		…
	]
}

3_ برای بروزرسانی یک یا چند document از update API و update by query API می‌توان استفاده کرد:

POST /<target-index>/_update/<id>
{
	## use painless script or doc
}
POST /<target-index>/_update_by_query
{
	“query”: { … },
	“script”: { … }
}

4_ برای حذف یک یا چند document از delete API و delete by query API می‌توان استفاده کرد.

DELETE /<target-index>/_doc/<id>
POST /<target-index>/_delete_by_query
{
	“query”: { … }
}
دوره در دست تالیف است ... rocket
کاربر میهمان

دوست گرامی شما به عنوان کاربر میهمان در سایت سکان آکادمی حضور دارید لطفاً برای ارسال دیدگاه ابتدا وارد حساب خود شوید

اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: