چرا سکان آکادمی؟
ایجاد analyzer دلخواه و تست عملکرد آن (قسمت اول)

ایجاد analyzer دلخواه و تست عملکرد آن (قسمت اول)

پس از آنکه در قسمت های قبل با نحوه‌ی کار analyzer ها و مهمترین قابلیت‌های عمومی آن‌ها آشنا شدیم، در این قسمت می‌خواهیم در قالب مثال عملی، قدم به قدم ساخت یک analyzer دلخواه را بررسی کنیم.

دوره در حال تکمیل است ... rocket