سرفصل‌های آموزشی
آموزش کاربردی گیت برای برنامه نویسان
Git Alias چیست؟

Git Alias چیست؟

Git Alias چیست؟

مقدمه

در این بخش روی نام های مستعار (Alias) Git متمرکز خواهیم شد. برای درک بهتر ارزش نام های مستعار Git ابتدا باید بفهمیم که نام مستعار به چه معناست. این عبارت با کلید میانبر (shortcut) مترادف است. ایجاد نام مستعار یک الگوی معمول است که در سایر برنامه های معروف مانند پوسته (پوسته یا shell واسطی جهت انتقال دستورهای به سیستم عامل است) bash یافت می شود. نام مستعار برای ایجاد دستورهای کوتاه تر، استفاده می شود که ما را به دستورهای طولانی تری می رساند. نام مستعار با اجرای کلیدهای کمتری برای اجرای دستور، گردش کار را کار آمدتر می کند. برای یک مثال کوتاه دستور git checkout را در نظر بگیرید. دستور checkout یک دستور پر کاربرد git است و به تعداد ضربه های ما به صفحه کلید برای تایپ اضافه می کند. می توان یک نام مستعار مانند git co ایجاد کرد و git co را به git checkout وصل (map) کرد، که با کم تر کردن تعداد ضربه به صفحه کلید، باعث صرفه جویی در انرژی انگشت انسان می شود.

بررسی کلی Git Alias

باید به این نکته ی مهم توجه داشت که دستور مستقیم git alias وجود ندارد. نام مستعار با استفاده از دستور git config و فایل های پیکربندی Git ایجاد می شود. مانند سایر مقادیر پیکربندی، نام های مستعار می توانند در یک دامنه ی محلی یا جهانی ایجاد شوند.
بیایید برای درک بهتر نام های مستعار Git چند نمونه ایجاد کنیم.

$ git config --global alias.co checkout
$ git config --global alias.br branch
$ git config --global alias.ci commit
$ git config --global alias.st status

مثال های قبلی، کلیدهای میان بر جهانی را برای دستورهای متداول git ایجاد می کند. ایجاد نام های مستعار باعث تغییر دستورهای منبع نمی شود. بنابراین git checkout همچنان در دسترس خواهد بود حتی اگر اکنون نام مستعار git co را داشته باشیم. این نام های مستعار با پرچم global-- ایجاد شده اند، این یعنی در فایل پیکربندی سیستم عامل سطح جهانی Git، ذخیره می شوند. در سیستم های Linux، فایل پیکربندی جهانی در پوشه ی home کاربر در مسیر gitconfig./ قرار دارد.

[alias]
      co = checkout
          br = branch
          ci = commit
          st = status

متن بالا نشان می دهد که  نام های مستعار اکنون معادل چه دستورهای منبعی هستند.

چگونه یک Git Alias ایجاد کنیم؟

دو روش اصلی برای ایجاد نام مستعار وجود دارد:

ویرایش مستقیم فایل های پیکربندی:

فایل های پیکربندی جهانی یا محلی را می توان به صورت دستی ویرایش و ذخیره کرد تا نام های مستعار ایجاد شوند. فایل پیکربندی جهانی در مسیر HOME/.gitconfig$ قرار دارد. فایل محلی در یک مخزن فعال git در مسیر git/config./ قرار دارد. در فایل های پیکربندی یک بخش [alias] وجود دارد که به شکل زیر است:

[alias]
 co = checkout

متن بالا یعنی co یک میان بر برای دستور checkout است.

استفاده از پیکربندی Git 

همان طور که در مثال های قبلی دیده شد، دستور git config یک ابزار مناسب برای ایجاد سریع نام های مستعار است. دستور git config در واقع یک ابزار کمکی برای نوشتن در پرونده های پیکربندی جهانی و محلی Git است.

git config --global alias.co checkout

با استفاده از این دستور، فایل پیکربندی جهانی، به روز رسانی می شود. 

کاربرد Git Alias

نام مستعار Git با استفاده از پیکربندی git برای گزینه ی خط فرمان فعال می شود. برای مشاهده ی مثال های کاربرد نام مستعار، می توانید  نگاهی به اسناد پیکربندی git بکنید.

مثال Git Alias

استفاده از نام های مستعار برای ایجاد دستورهای جدید Git

یک الگوی معمول Git حذف فایل هایی است که به تارگی به فضای نمایش (stage) اضافه شده. این کار با استفاده از دستور git reset انجام شدنی است. برای کپسوله کردن این رفتار و ایجاد کلمه ای کلیدی که به راحتی در خاطرمان بماند می توان یک نام مستعار جدید ایجاد کرد:

git config --global alias.unstage 'reset HEAD --'

مثال بالا نام مستعار جدید unstage را ایجاد می کند. اکنون استفاده از دستور git unstage امکان پذیر است. git unstage یک تنظیم مجدد را در فضای نمایش انجام می دهد. این کار دو دستور زیر را معادل هم می کند.

git unstage fileA
$ git reset HEAD – fileA

خلاصه

نام مستعار Git ابزاری قدرتمند برای گردش کار است که میان برهایی را برای دستورهای پر استفاده ی Git ایجاد می کند. استفاده از نام های مستعار Git شما را به یک توسعه دهنده سریع تر و کارآمد تبدیل می کند. از نام مستعار می توان برای قرار دادن دنباله ای از دستورهای Git به یک دستور جدید مصنوعی استفاده کرد. نام مستعار Git با استفاده از دستور git config ایجاد می شود که فایل های پیکربندی محلی یا جهانی Git را اصلاح می کند.