شیرجه عمیق در برچسب services از فایل Docker Compose

شیرجه عمیق در برچسب services از فایل Docker Compose

تا اینجای آموزش برای کسانی که قصد دارند در حد مبتدی با تکنولوژی داکر و فایل Compose آشنایی پیدا کنند کفایت می کند. در چند بخش آینده قصد داریم شیرجه بزنیم در فایل Compose و با تنظیمات و امکانات بیشتری در این فایل آشنا بشویم. پیشنهاد من به برنامه نویس هایی که تا اینجای آموزش، با دوره ی آموزش کاربردی داکر همراه بوده اند این است که، بخش های بعدی راهم دنبال کنند و دانش خودشان را افزایش بدهند. این آموزش ها به شما کمک می کند تا تنظیمات بهتری برای برنامه تان اعمال کنید.

همانطور که می دانید ساختار فایل Compose به صورتی طراحی و پیاده سازی شده است که در چند سطح تعریف می شود. بالاترین سطح یا همان Top-Level، شامل موارد متعددی مثل services ،networks ،volumes و ... است. در زیر مجموعه ی هر یک از سطوح، ما موارد دیگری داریم و این روند لایه به لایه ادامه پیدا می کند.

در بخش های پیش رو از فصل سوم؛ قصد دارم بعضی از این برچسب ها را به صورت دقیق بررسی کنم تا با امکانات اضافه تر آنها آشنا بشوید.

پیکربندی service ها

همانطور که می دانید فایل Compose یک فایل YAML است که در آن سرویس ها، شبکه ها، حافظه ها و ... را معرفی می کنیم. و بهترین جا برای قرار گرفتن این فایل در پوشه ی اصلی (root) برنامه مان است.

💡 نکته: فرمت فایلی compose می تواند yml. یا yaml. باشد که هردوی این فرمت ها معتبر است.

تعریف یک service، شامل تمامی تنظیمات و پیکربندی هایی است که برای هر یک از کانتینرهای آن سرویس خاص نیاز داریم، دقیقا مثل همان مقدارهایی که برای دستور docker run می نویسیم. درمورد network و volume هم مانند service، بخش هایی که در فایل compose می نویسیم، همان تنظیماتی است که برای دستورهای docker network create و docker volume create داریم.

البته مانند دستور docker run که عموم گزینه ها دارای مقادیری هستند که به صورت پیش فرض تعریف شده اند، در فایل docker-compose.yml هم به همان شکل نیازی به تعریف مجدد بعضی از مقادیر نیست. بعضی از این موارد عبارتند از CMD ،EXPOSE ،VOLUME ،ENV و ...

برای دسترسی بهتر شما به اطلاعات این برچسب ها، هرکدام در یک بخش جداگانه ارائه می شود.

دوره در حال تکمیل است ... rocket