سرفصل‌های آموزشی
آموزش پروژه محور Redux Toolkit
نصب React و Redux Toolkit

نصب React و Redux Toolkit

در این بخش اولین قدم برای ساخت پروژه رو برمیداریم و React رو با استفاده از ابزار Vite نصب می کنیم (شما میتوانید از Create React App مثل همیشه استفاده کنید و نیازی به Vite نیست و صرفا برای آشنایی هست) و بعد از آن اقدام به نصب کتابخانه Redux Toolkit می کنیم.