لینک‌ها (پیوندها)، بخش جدایی ناپذیر هر صفحه وب هستند. با اضافه کردن لینک به متن یا تصاویر می‌توان کاربر را قادر ساخت که روی آنها کلیک کرده و به فایل یا صفحه‌ی وب دیگری هدایت شود.

در HTML لینک ها با استفاده از تگ <a> تعریف می‌شوند و از ویژگی href برای مشخص کردن آدرس لینک استفاده می‌شود:

<a href=""></a>

⚠️ برای لینک دادن یک تصویر به سند دیگر، می‌توانید به سادگی تگ <img> را در تگ‌های <a> قرار دهید.

در مثال زیر، لینکی به وب سایت Sokanacademy داده شده است:

<a href="https://sokanacademy.com/">
    Learn Programming
</a>

نتیجه‌ی این کد به صورت زیر نمایش داده می شود:

Learn Programming

با کلیک بر روی "Learn Programming" به www. sokanacademy.com هدایت می شوید.

ویژگی target

ویژگی target مشخص می‌کند که سند لینک شده کجا باز شود:

  • مقدار پیش فرض این ویژگی، self_ است که سند را در همان پنجره یا تبی (tab) باز می‌کند که روی آن کلیک شده است.
  • و مقدار blank_ ، لینک را در یک پنجره یا تب جدید باز می کند.
<a href="http://www.sokanacademy.com" target="_blank">
    Learn Playing
</a>

⚠️ به طور پیش فرض، لینک‌ها در همه مرورگرها به صورت زیر ظاهر می شوند:

  • لینک بازدید نشده، زیر خط دار (underlined) و آبی رنگ است.
  • لینک بازدید شده، زیر خط دار و بنفش رنگ است.
  • یک لینک فعال، زیر خط دار و قرمز رنگ است.
2-1
عناوین (Headings) در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/09/15
2-2
کامنت گذاری (Comment) و خطوط افقی (Horizontal Rule) در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/09/15
2-3
پاراگراف ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/09/15
2-4
تگ های فرمت دهی در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/09/22
2-5
پروژه وبلاگ: درباره من
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/02
2-6
عناصر HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/02
2-7
ویژگی‌ها (Attributes) در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/06
2-8
تصاویر در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/09
2-9
آزمون اول فصل دوم دوره HTML (لطفا وارد وبسایت شوید)
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/13
2-10
لیست ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/20
2-11
پروژه وبلاگ : مهارت‌های من
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/27
2-12
جدول‌ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/27
2-13
لینک‌ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/30
2-14
پروژه وبلاگ : برنامه‌ی من
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/11/05
2-15
عناصر Inline و Block در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/11/05
2-16
فرم‌ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/11/09
2-17
پروژه وبلاگ: فرم تماس
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/11/14
2-18
آزمون دوم فصل دو دوره HTML (لطفا وارد وبسایت شوید)
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/11/18
دوره در حال تکمیل است ... rocket