سرفصل‌های آموزشی
آموزش پروژه محور HTML و HTML5
ساختار صفحات HTML5

ساختار صفحات HTML5

ساختار عمومی یک صفحه HTML5 به شکل زیر است:

به عناصر تصویر بالا که یک صفحه وب را تعریف می‌کنند، عناصر معنایی (Semantic Elements) گویند که یکی از ویژگی‌های مهم HTML5 می باشد:

  • <header> - یک عنوان را برای صفحه معین می‌کند که معمولا لوگو یا شعار سایت را شامل می‌شود.
  • <nav> - مجموعه‌ای از لینک‌های مربوط به دسته بندی‌ها و صفحات را مشخص می‌کند.
  • <section> - یک بخش را در یک صفحه تعریف می‌کند که شامل محتواهای مرتبط با هم می‌باشند.
  • <article> - یک محتوای مستقل را تعریف می‌کند که مفهوم و هدف مشخص خود را دارد.
  • <aside> - همان‌طور که از نامش پیداست برای تعریف محتوایی در کنار صفحه، استفاده می‌شود.
  • <footer> - یک پاورقی برای صفحه تعریف می‌کند.

⚠️ ممکن است بسته به ساختار صفحه، به برخی از این عناصر نیاز نداشته باشید.

⚠️ در بخش‌های بعدی به معرفی و توضیح بیشتری درباره‌ی تگ‌های معنایی خواهیم پرداخت.