سرفصل‌های آموزشی
آموزش معماری MVC
جمع‌بندی دورهٔ آشنایی با معماری MVC

جمع‌بندی دورهٔ آشنایی با معماری MVC

در این دوره آموزشی به بررسی این موضوع پرداختیم که معماری MVC چیست؟ و چه مزایایی دارا است. سپس به توسعهٔ فریمورکی با استفاده از زبان پی‌اچ‌پی پرداختیم که در آن لایه‌های مختلف این معماری به تفکیک توسعه یافتند.

آنچه در ارتباط با این دوره می‌باید مد نظر قرار داده شود اینکه نکات مطروحه گاهی شامل یکسری Anti Pattern بوده و در برخی موارد نیز هیچ‌گونه اصطلاحاً Best Practice اِعمال نشد اما در عین مباحث آموزشی تکمیلی به منظور بهبود سورس‌کد معرفی گردید تا دانشجویان شخصاً اقدام به بهبود فریمورک حاضر کنند.

به طور کلی،‌ در این دوره هدف آشنایی با لایه‌های مختلف معماری MVC بود که عبارت بودند از View ،Model و Controller تا اینکه ببینیم هر کدام چه وظایفی دارند و به چه شکلی می‌توان ارتباطی معنادار مابین آن‌ها تعریف نمود.

همچنین در صورت تمایل،‌ می‌توانید فایل‌های این پروژه را دریافت نموده و مورد استفاده قرار دهید.