سرفصل‌های آموزشی
آموزش لینوکس
بکاپ گرفتن از فایل‌ها در لینوکس

بکاپ گرفتن از فایل‌ها در لینوکس

در لینوکس، راه کارهای متفاوتی به منظور Backup (بکاپ یا نسخه ی پشتیبان) گرفتن از فایل‌ها و یا کل سیستم وجود دارد که از جمله ی روش‌های ابتدایی بکاپ گرفتن می‌توان به استفاده از دستورات cp و rsync اشاره کرد.

هر دوی این دستورات را می‌توان در فایل سیستم لینوکس به کار گرفت اما این در حالی است که دستور rsync دستوری به مراتب حرفه یی تر از دستور cp است چرا که چک می‌کند ببیند آیا فایل کپی شده در جای دیگری از ساختار درختی فایل سیستم لینوکس وجود دارد یا خیر؛ اگر فایل مد نظر وجود داشت و هیچ تغییری در حجم یا تاریخ ایجاد آن رخ نداده بود، دستور rsync از کپی کردن مجدد فایل مد نظر اجتناب می‌کند تا در فضای سیستم صرفه جویی شود.

علاوه بر این، از آنجا که دستور rsync صرفاً اقدام به کپی کردن بخش‌هایی از فایل‌ها می‌کند که دستخوش تغییر شده اند، به مراتب سریعتر از سایر روش‌ها است.

دستور cp صرفاً برای کپی کردن فایل‌ها روی سیستم لوکال -کامپیوتری که روی آن کار می‌کنیم- استفاده می‌شود اما دستور rsync را می‌توان برای کپی کردن فایل‌ها از یک سیستم به سیستم دیگر نیز مورد استفاده قرار داد.

    هشدار 
استفاده از دستور rsync خطرات خاص خود را نیز دارا است؛ به عبارت دیگر، استفاده ی نادرست از این دستور می‌تواند منجر به کپی کردن تغییرات به جایی که تمایل نداریم گردد و به دیتا و برنامه‌های ما آسیب بزند. لذا در حین استفاده باید تمام توجه خود را به کار گیریم.

کاربرد دستور rsync به صورت زیر است:

rsync sourcefile destinationfile

به طوری که منظور از sourcefile فایل مبدأء است و منظور از destinationfile هم فایل مقصد است که محتویات sourcefile داخل destinationfile کپی خواهند شد.

کپی کردن اطلاعات از یک هارد دیسک به هارد دیسک دیگر

ابزار dd به منظور کپی گرفتن از هارد دیسک بسیار کاربردی است (داستان های بسیاری برای وجه تسمیه ی این ابزار وجود دارد؛ برخی بر این باورند که مخفف واژگان Data Definition است و برخی دیگر هم به شوخی می‌گویند که مخفف واژگان Disk Destroyer به معنی «مخرب هارد دیسک» است.) برای مثال، به منظور بکاپ گرفتن از یک دیسک و ریختن روی دیسک دوم، از کامند زیر استفاده می کنیم:

dd if=/dev/sda of=/dev/sdb
    هشدار 
در صورتی که قبلاً روی دیسک دوم چیزی ریخته باشیم، پس از کپی کردن اطلاعات جدید، تمامی اطلاعات قبلی پاک خواهند شد. توصیه می‌کنیم که این دستور را هرگز امتحان نکنید!