سرفصل‌های آموزشی
آموزش لینوکس
کامندهای از پیش تعریف شدهٔ Shell

کامندهای از پیش تعریف شدهٔ Shell

اسکریپت‌های شل به‌منظور اجرای یکسری کامند مورد استفاده قرار می‌گیرند که این کامند‌ها را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم‌بندی کرد:

  • ابزارهای کامپایل‌شده
  • کامندهای از پیش تعریف شدهٔ Bash
  • دیگر اسکریپت‌ها

ابزارهای کامپایل‌شده عبارتند از فایل‌های قابل‌اجرای باینری که می‌توان در فایل‌سیستم لینوکس به‌ آن‌ها دسترسی پیدا کرد که از آن جمله می‌توان به ابزارهایی همچون rm ،ls ،df ،vi و gzip اشاره کرد. لازم به‌ذکر است که اسکریپت‌های شل همیشه به این ابزارها دسترسی مستقیم دارند:

خود Bash هم دارای بسیاری کامندهای از پیش تعریف شده (Built-In) است که صرفاً برای نمایش اوت‌پوت (خروجی) در ترمینال مورد استفاده قرار می‌گیرند (گاهی‌اوقات این کامندها نامی مشابه برنامه‌هایی قابل‌اجرا روی سیستم دارند که از آن جمله می‌توان به echo اشاره کرد). کامندهای از پیش تعریف شدهٔ Bash عبارتند از cd ،pwd ،echo ،read ،logout ،printf ،let و ulimit.

    نکته

لیست کامل کامندهای Built-In بش در صفحهٔ bash man قابل دسترسی است و یا صرفاً با تایپ کردن help در ترمینال می‌توان به آن‌ها دست یافت.