کامندهای از پیش تعریف شدهٔ Shell

کامندهای از پیش تعریف شدهٔ Shell

اسکریپت‌های شل به‌منظور اجرای یکسری کامند مورد استفاده قرار می‌گیرند که این کامند‌ها را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم‌بندی کرد:
- ابزارهای کامپایل‌شده
- کامندهای از پیش تعریف شدهٔ Bash
- دیگر اسکریپت‌ها

ابزارهای کامپایل‌شده عبارتند از فایل‌های قابل‌اجرای باینری که می‌توان در فایل‌سیستم لینوکس به‌ آن‌ها دسترسی پیدا کرد که از آن جمله می‌توان به ابزارهایی همچون rm ،ls ،df ،vi و gzip اشاره کرد. لازم به‌ذکر است که اسکریپت‌های شل همیشه به این ابزارها دسترسی مستقیم دارند:

خود Bash هم دارای بسیاری کامندهای از پیش تعریف شده (Built-In) است که صرفاً برای نمایش اوت‌پوت (خروجی) در ترمینال مورد استفاده قرار می‌گیرند (گاهی‌اوقات این کامندها نامی مشابه برنامه‌هایی قابل‌اجرا روی سیستم دارند که از آن جمله می‌توان به echo اشاره کرد). کامندهای از پیش تعریف شدهٔ Bash عبارتند از cd ،pwd ،echo ،read ،logout ،printf ،let و ulimit.

نکته لیست کامل کامندهای Built-In بش در صفحهٔ bash man قابل دسترسی است و یا صرفاً با تایپ کردن help در ترمینال می‌توان به آن‌ها دست یافت.
11-1
درآمدی بر اسکریپت‌نویسی در محیط لینوکس
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-2
معرفی اسکرپیت‌نویسی در محیط Shell
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-3
شروع اسکریپت‌نویسی با Bash
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-4
آشنایی با نحوهٔ Return کردن مقادیر در Shell
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-5
لیست کاراکترهای خاص برای اکسریپت‌نویسی در Bash
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-6
آشنایی با مفهوم Redirection ورودی‌ها و خروجی‌ها در اسکرپیت‌نویسی Shell
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-7
کامندهای از پیش تعریف شدهٔ Shell
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-8
آشنایی با پارامترهای اسکریپتی
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-9
جایگزینی کامندها در اسکریپت‌نویسی Shell
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-10
درآمدی بر Environment Variables در لینوکس
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-11
آشنایی با مفهوم فانکشن در اسکریپت‌نویسی Shell
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-12
آشنایی با نحوهٔ استفاده از دستورات شرطی در اسکریپت‌نویسی
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-13
درآمد بر اکسپرشن‌های ریاضیاتی در اسکریپت‌نویسی Shell در لینوکس
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۱۰
11-14
کار با String در اسکریپت‌نویسی لینوکس
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۶/۱۶
11-15
نحوهٔ استفاده از دستور case در اسکریپت‌نویسی شل
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۶/۱۸
11-16
آشنایی با نحوهٔ به‌کارگیری از Loop در اسکریپت‌نویسی بش
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۶/۱۹
11-17
آشنایی با فرایند دیباگینگ اسکریپت‌های شل
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۶/۲۰
نظرات
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: