درآمد بر اکسپرشن‌های ریاضیاتی در اسکریپت‌نویسی Shell در لینوکس

درآمد بر اکسپرشن‌های ریاضیاتی در اسکریپت‌نویسی Shell در لینوکس

اکسپرشن‌های ریاضیاتی
به‌منظور انجام محاسبات پایه‌ای ریاضیاتی در شل ۳ راه متفاوت وجود دارد که عبارتند از:
- استفاده از کامند expr
- استفاده از سینتکس (( ... ))$
- استفاده از کامند let

برای مثال، به‌منظور جمع کردن اعداد ۷ و ۳ با یکدیگر از ساختار زیر استفاده می‌کنیم:

$ expr 7 + 3
10

همین نتیجه را با راه‌کار دیگری به‌صورت زیر نیز می‌توان به‌دست آورد:

$ echo $(expr 7 + 3)
10

کاربرد دستور let هم به‌صورت زیر است:

$ let x=( 1 + 2); echo $x
3

اکنون عدد ۷ را می‌توان به شکلی دیگر با عدد ۳ جمع کرد:

$ echo $((x+7))
10
11-1
درآمدی بر اسکریپت‌نویسی در محیط لینوکس
بهزاد مرادی
11-2
معرفی اسکرپیت‌نویسی در محیط Shell
بهزاد مرادی
11-3
شروع اسکریپت‌نویسی با Bash
بهزاد مرادی
11-4
آشنایی با نحوهٔ Return کردن مقادیر در Shell
بهزاد مرادی
11-5
لیست کاراکترهای خاص برای اکسریپت‌نویسی در Bash
بهزاد مرادی
11-6
آشنایی با مفهوم Redirection ورودی‌ها و خروجی‌ها در اسکرپیت‌نویسی Shell
بهزاد مرادی
11-7
کامندهای از پیش تعریف شدهٔ Shell
بهزاد مرادی
11-8
آشنایی با پارامترهای اسکریپتی
بهزاد مرادی
11-9
جایگزینی کامندها در اسکریپت‌نویسی Shell
بهزاد مرادی
11-10
درآمدی بر Environment Variables در لینوکس
بهزاد مرادی
11-11
آشنایی با مفهوم فانکشن در اسکریپت‌نویسی Shell
بهزاد مرادی
11-12
آشنایی با نحوهٔ استفاده از دستورات شرطی در اسکریپت‌نویسی
بهزاد مرادی
11-13
درآمد بر اکسپرشن‌های ریاضیاتی در اسکریپت‌نویسی Shell در لینوکس
بهزاد مرادی
11-14
کار با String در اسکریپت‌نویسی لینوکس
بهزاد مرادی
11-15
نحوهٔ استفاده از دستور case در اسکریپت‌نویسی شل
بهزاد مرادی
11-16
آشنایی با نحوهٔ به‌کارگیری از Loop در اسکریپت‌نویسی بش
بهزاد مرادی
11-17
آشنایی با فرایند دیباگینگ اسکریپت‌های شل
بهزاد مرادی