سرفصل‌های آموزشی
آموزش لینوکس
درآمد بر اکسپرشن‌های ریاضیاتی در اسکریپت‌نویسی Shell در لینوکس

درآمد بر اکسپرشن‌های ریاضیاتی در اسکریپت‌نویسی Shell در لینوکس

اکسپرشن‌های ریاضیاتی

به‌منظور انجام محاسبات پایه‌ای ریاضیاتی در شل ۳ راه متفاوت وجود دارد که عبارتند از:

  • استفاده از کامند expr
  • استفاده از سینتکس (( ... ))$
  • استفاده از کامند let

برای مثال، به‌منظور جمع کردن اعداد ۷ و ۳ با یکدیگر از ساختار زیر استفاده می‌کنیم:

$ expr 7 + 3
10

همین نتیجه را با راه‌کار دیگری به‌صورت زیر نیز می‌توان به‌دست آورد:

$ echo $(expr 7 + 3)
10

کاربرد دستور let هم به‌صورت زیر است:

$ let x=( 1 + 2); echo $x
3

اکنون عدد ۷ را می‌توان به شکلی دیگر با عدد ۳ جمع کرد:

$ echo $((x+7))
10