جایگزینی کامندها در اسکریپت‌نویسی Shell

جایگزینی کامندها در اسکریپت‌نویسی Shell

گاهی‌اوقات شما نیاز دارید تا نتیجهٔ یک کامند را به‌عنوان بخشی از کامند دیگری جایگزین کنید که به‌ این کار اصطلاحاً Command Substitution گفته می‌شود که چنین کاری را از ۲ روش مختلف می‌توان انجام داد:
- با قرار دادن علامت ` دور کامند داخلی
- با قرار دادن ( )$ دور کامند داخلی

هیچ فرقی نمی‌کند که از کدام روش استفاده کنیم، داخلی‌ترین کامند در یک محیط Shell جدید اجرا شده و خروجی آن ‌به‌عنوان ورودی جایی‌که جایگزینی صورت‌ گرفته درنظر گرفته خواهد شد. در حقیقت، هر کامندی را می‌توان به این روش اجرا کرد و هر دو روش هم امکان جایگزینی کامندها را برایمان فراهم می‌کنند؛ به‌عنوان مثال داریم:

$ cd /lib/modules/$(uname -r)/

در کامند فوق خروجی کامند uname -r به‌عنوان آرگومان ورودی کامند cd قرار می‌گیرد.

11-1
درآمدی بر اسکریپت‌نویسی در محیط لینوکس
بهزاد مرادی
1396/05/09
11-2
معرفی اسکرپیت‌نویسی در محیط Shell
بهزاد مرادی
1396/05/09
11-3
شروع اسکریپت‌نویسی با Bash
بهزاد مرادی
1396/05/09
11-4
آشنایی با نحوهٔ Return کردن مقادیر در Shell
بهزاد مرادی
1396/05/09
11-5
لیست کاراکترهای خاص برای اکسریپت‌نویسی در Bash
بهزاد مرادی
1396/05/09
11-6
آشنایی با مفهوم Redirection ورودی‌ها و خروجی‌ها در اسکرپیت‌نویسی Shell
بهزاد مرادی
1396/05/09
11-7
کامندهای از پیش تعریف شدهٔ Shell
بهزاد مرادی
1396/05/09
11-8
آشنایی با پارامترهای اسکریپتی
بهزاد مرادی
1396/05/09
11-9
جایگزینی کامندها در اسکریپت‌نویسی Shell
بهزاد مرادی
1396/05/09
11-10
درآمدی بر Environment Variables در لینوکس
بهزاد مرادی
1396/05/09
11-11
آشنایی با مفهوم فانکشن در اسکریپت‌نویسی Shell
بهزاد مرادی
1396/05/09
11-12
آشنایی با نحوهٔ استفاده از دستورات شرطی در اسکریپت‌نویسی
بهزاد مرادی
1396/05/09
11-13
درآمد بر اکسپرشن‌های ریاضیاتی در اسکریپت‌نویسی Shell در لینوکس
بهزاد مرادی
1396/05/10
11-14
کار با String در اسکریپت‌نویسی لینوکس
بهزاد مرادی
1396/06/16
11-15
نحوهٔ استفاده از دستور case در اسکریپت‌نویسی شل
بهزاد مرادی
1396/06/18
11-16
آشنایی با نحوهٔ به‌کارگیری از Loop در اسکریپت‌نویسی بش
بهزاد مرادی
1396/06/19
11-17
آشنایی با فرایند دیباگینگ اسکریپت‌های شل
بهزاد مرادی
1396/06/20