جایگزینی کامندها در اسکریپت‌نویسی Shell

جایگزینی کامندها در اسکریپت‌نویسی Shell

گاهی‌اوقات شما نیاز دارید تا نتیجهٔ یک کامند را به‌عنوان بخشی از کامند دیگری جایگزین کنید که به‌ این کار اصطلاحاً Command Substitution گفته می‌شود که چنین کاری را از ۲ روش مختلف می‌توان انجام داد:
- با قرار دادن علامت ` دور کامند داخلی
- با قرار دادن ( )$ دور کامند داخلی

هیچ فرقی نمی‌کند که از کدام روش استفاده کنیم، داخلی‌ترین کامند در یک محیط Shell جدید اجرا شده و خروجی آن ‌به‌عنوان ورودی جایی‌که جایگزینی صورت‌ گرفته درنظر گرفته خواهد شد. در حقیقت، هر کامندی را می‌توان به این روش اجرا کرد و هر دو روش هم امکان جایگزینی کامندها را برایمان فراهم می‌کنند؛ به‌عنوان مثال داریم:

$ cd /lib/modules/$(uname -r)/

در کامند فوق خروجی کامند uname -r به‌عنوان آرگومان ورودی کامند cd قرار می‌گیرد.

11-1
درآمدی بر اسکریپت‌نویسی در محیط لینوکس
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۸
11-2
معرفی اسکرپیت‌نویسی در محیط Shell
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۸
11-3
شروع اسکریپت‌نویسی با Bash
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-4
آشنایی با نحوهٔ Return کردن مقادیر در Shell
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-5
لیست کاراکترهای خاص برای اکسریپت‌نویسی در Bash
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-6
آشنایی با مفهوم Redirection ورودی‌ها و خروجی‌ها در اسکرپیت‌نویسی Shell
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-7
کامندهای از پیش تعریف شدهٔ Shell
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-8
آشنایی با پارامترهای اسکریپتی
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-9
جایگزینی کامندها در اسکریپت‌نویسی Shell
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-10
درآمدی بر Environment Variables در لینوکس
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-11
آشنایی با مفهوم فانکشن در اسکریپت‌نویسی Shell
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-12
آشنایی با نحوهٔ استفاده از دستورات شرطی در اسکریپت‌نویسی
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-13
درآمد بر اکسپرشن‌های ریاضیاتی در اسکریپت‌نویسی Shell در لینوکس
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۱۰
11-14
کار با String در اسکریپت‌نویسی لینوکس
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۶/۱۶
11-15
نحوهٔ استفاده از دستور case در اسکریپت‌نویسی شل
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۶/۱۸
11-16
آشنایی با نحوهٔ به‌کارگیری از Loop در اسکریپت‌نویسی بش
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۶/۱۹
11-17
آشنایی با فرایند دیباگینگ اسکریپت‌های شل
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۶/۲۰
rocket
نظرات
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: