آشنایی با مفهوم Redirection ورودی‌ها و خروجی‌ها در اسکرپیت‌نویسی Shell

اکثر سیستم‌عامل‌ها این امکان را در اختیار ما قرار می‌دهند تا ورودی (Input) از کیبورد گرفته شده و خروجی (Output) در ترمینال نمایش داده شود؛ به‌هر‌حال، در اسکریپت‌نویسی Shell می‌توان خروجی را در یک فایل ذخیره کرد که به چنین کاری اصطلاحاً Output Redirection گفته می‌شود. علامت < برای ذخیره‌سازی اوت‌پوت در یک فایل مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ برای مثال، کامند زیر اوت‌پوتی دستوری تحت‌عنوان free را به فایلی به‌نام tmp/free.out/ می‌فرستد:

$ free > /tmp/free.out
نکته دستور free در لینوکس میزان حافظهٔ و فضای swap استفاده‌شده و باقیمانده را نشان می‌دهد.

همان‌طور که اوت‌پوت را می‌توان در یک فایل ذخیره کرد، ورودی (Input) یک دستور را نیز می‌توان از یک فایل فراخوانی کرد؛ فرایند خواندن ورودی از یک فایل اصطلاحاً Input Redirection نامیده می‌شود که برای این‌کار از علامت > استفاده می‌شود. به‌طور مثال، اگر فایلی تحت‌عنوان script.sh با محتویات زیر داشته باشیم:

#!/bin/bash
echo "Line count"
wc -l < /temp/free.out

و دستور chmod +x script.sh را به‌منظور قابل‌اجرا کردن آن انجام داده و سپس این فایل را با دستور script.sh/. اجرا کنیم، این دستور تعداد خطوط فایل tmp/free.out/ را شمرده و نتایج را نشان خواهد داد:

$ ./script.sh
"Line count"
3
11-1
درآمدی بر اسکریپت‌نویسی در محیط لینوکس
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-2
معرفی اسکرپیت‌نویسی در محیط Shell
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-3
شروع اسکریپت‌نویسی با Bash
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-4
آشنایی با نحوهٔ Return کردن مقادیر در Shell
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-5
لیست کاراکترهای خاص برای اکسریپت‌نویسی در Bash
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-6
آشنایی با مفهوم Redirection ورودی‌ها و خروجی‌ها در اسکرپیت‌نویسی Shell
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-7
کامندهای از پیش تعریف شدهٔ Shell
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-8
آشنایی با پارامترهای اسکریپتی
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-9
جایگزینی کامندها در اسکریپت‌نویسی Shell
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-10
درآمدی بر Environment Variables در لینوکس
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-11
آشنایی با مفهوم فانکشن در اسکریپت‌نویسی Shell
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-12
آشنایی با نحوهٔ استفاده از دستورات شرطی در اسکریپت‌نویسی
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
11-13
درآمد بر اکسپرشن‌های ریاضیاتی در اسکریپت‌نویسی Shell در لینوکس
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۵/۱۰
11-14
کار با String در اسکریپت‌نویسی لینوکس
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۶/۱۶
11-15
نحوهٔ استفاده از دستور case در اسکریپت‌نویسی شل
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۶/۱۸
11-16
آشنایی با نحوهٔ به‌کارگیری از Loop در اسکریپت‌نویسی بش
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۶/۱۹
11-17
آشنایی با فرایند دیباگینگ اسکریپت‌های شل
بهزاد مرادی
۱۳۹۶/۰۶/۲۰
نظرات
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: