آشنایی با مفهوم Redirection ورودی‌ها و خروجی‌ها در اسکرپیت‌نویسی Shell

آشنایی با مفهوم Redirection ورودی‌ها و خروجی‌ها در اسکرپیت‌نویسی Shell

اکثر سیستم‌عامل‌ها این امکان را در اختیار ما قرار می‌دهند تا ورودی (Input) از کیبورد گرفته شده و خروجی (Output) در ترمینال نمایش داده شود؛ به‌هر‌حال، در اسکریپت‌نویسی Shell می‌توان خروجی را در یک فایل ذخیره کرد که به چنین کاری اصطلاحاً Output Redirection گفته می‌شود. علامت < برای ذخیره‌سازی اوت‌پوت در یک فایل مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ برای مثال، کامند زیر اوت‌پوتی دستوری تحت‌عنوان free را به فایلی به‌نام tmp/free.out/ می‌فرستد:

$ free > /tmp/free.out
نکته دستور free در لینوکس میزان حافظهٔ و فضای swap استفاده‌شده و باقیمانده را نشان می‌دهد.

همان‌طور که اوت‌پوت را می‌توان در یک فایل ذخیره کرد، ورودی (Input) یک دستور را نیز می‌توان از یک فایل فراخوانی کرد؛ فرایند خواندن ورودی از یک فایل اصطلاحاً Input Redirection نامیده می‌شود که برای این‌کار از علامت > استفاده می‌شود. به‌طور مثال، اگر فایلی تحت‌عنوان script.sh با محتویات زیر داشته باشیم:

#!/bin/bash
echo "Line count"
wc -l < /temp/free.out

و دستور chmod +x script.sh را به‌منظور قابل‌اجرا کردن آن انجام داده و سپس این فایل را با دستور script.sh/. اجرا کنیم، این دستور تعداد خطوط فایل tmp/free.out/ را شمرده و نتایج را نشان خواهد داد:

$ ./script.sh
"Line count"
3
درآمدی بر اسکریپت‌نویسی در محیط لینوکس
بهزاد مرادی
معرفی اسکرپیت‌نویسی در محیط Shell
بهزاد مرادی
شروع اسکریپت‌نویسی با Bash
بهزاد مرادی
آشنایی با نحوهٔ Return کردن مقادیر در Shell
بهزاد مرادی
لیست کاراکترهای خاص برای اکسریپت‌نویسی در Bash
بهزاد مرادی
آشنایی با مفهوم Redirection ورودی‌ها و خروجی‌ها در اسکرپیت‌نویسی Shell
بهزاد مرادی
کامندهای از پیش تعریف شدهٔ Shell
بهزاد مرادی
آشنایی با پارامترهای اسکریپتی
بهزاد مرادی
جایگزینی کامندها در اسکریپت‌نویسی Shell
بهزاد مرادی
درآمدی بر Environment Variables در لینوکس
بهزاد مرادی
آشنایی با مفهوم فانکشن در اسکریپت‌نویسی Shell
بهزاد مرادی
آشنایی با نحوهٔ استفاده از دستورات شرطی در اسکریپت‌نویسی
بهزاد مرادی
درآمد بر اکسپرشن‌های ریاضیاتی در اسکریپت‌نویسی Shell در لینوکس
بهزاد مرادی
کار با String در اسکریپت‌نویسی لینوکس
بهزاد مرادی
نحوهٔ استفاده از دستور case در اسکریپت‌نویسی شل
بهزاد مرادی
آشنایی با نحوهٔ به‌کارگیری از Loop در اسکریپت‌نویسی بش
بهزاد مرادی
آشنایی با فرایند دیباگینگ اسکریپت‌های شل
بهزاد مرادی