سرفصل‌های آموزشی
آموزش رگیولار اکسپرشن
آشنایی با مفهوم Anchor در RegEx

آشنایی با مفهوم Anchor در RegEx

علائم ^ و $ تحت عنوان Anchor شناخته می‌شوند و این وظیفه را دارند تا پوزیشن کاراکترها را به ترتیب در ابتدا و انتهای یک استرینگ مشخص سازند. به طور مثال داریم:

var string = "sokan academy";
var regex = /^sokan/;
string.match(regex);

این رِجِکس به درستی استرینگ sokan را هدف قرار می‌دهد زیرا با استفاده از علامت ^ دستور داده‌ایم که این استرینگ می‌باید در ابتدا قرار گرفته باشد و اگر آن را به صورت site of sokan تغییر دهیم، این رِجِکس دیگر مَچ نخواهد شد و اگر بخواهیم واژهٔ sokan که در انتهای این استرینگ قرار گرفته را هدف قرار دهیم،‌ می‌باید از علامت $ به صورت زیر استفاده نماییم:

var string = "site of sokan";
var regex = /sokan$/;
string.match(regex);

در عین حال،‌ اگر علامت ^ داخل کاراکتر سِت باشد،‌ که پیش از این با کاربردش آشنا شدیم، معنای متفاوتی خواهد داشت:

var string = "c1";
var regex = /[^a-z]/;
string.match(regex);

خروجی رِجِکس فوق عدد ۱ خواهد بود چرا که با استفاده از علامت ^ دستور داده‌ایم که اولین حرف نمی‌باید یکی از حروف کوچک الفبای انگلیسی باشد.