نحوه ساخت متد در زبان برنام نویسی اسکرچ

نحوه ساخت متد در زبان برنام نویسی اسکرچ

rocket
نظرات
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: