نحوه ساخت متد در زبان برنام نویسی اسکرچ

نظرات
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: