نحوه افزودن پارامتر به یک متد

نظرات
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: