سرفصل‌های آموزشی
آموزش برنامه‌نویسی به کودکان
نحوه افزودن پارامتر به یک متد

نحوه افزودن پارامتر به یک متد