نحوه افزودن پارامتر به یک متد

نحوه افزودن پارامتر به یک متد

rocket
نظرات
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: