متد چیست؟

نظرات
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: