ساخت پارامتری از جنس بولین در زبان برنامه نویسی اسکرچ

ساخت پارامتری از جنس بولین در زبان برنامه نویسی اسکرچ

rocket
نظرات
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: