talent-campaign-ads-banner
سرفصل‌های آموزشی

آموزش برنامه‌نویسی به کودکان

سرفصل‌های آموزشی
ساخت پارامتری از جنس بولین در زبان برنامه نویسی اسکرچ

ساخت پارامتری از جنس بولین در زبان برنامه نویسی اسکرچ