رشته در برنامه نویسی به چه معنا است؟

نظرات
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: