سرفصل‌های آموزشی
آموزش برنامه‌نویسی به کودکان
جمع کردن دو عدد در زبان برنامه نویسی اسکرچ

جمع کردن دو عدد در زبان برنامه نویسی اسکرچ