جمع کردن دو عدد در زبان برنامه نویسی اسکرچ

نظرات
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: