جمع کردن دو عدد در زبان برنامه نویسی اسکرچ

جمع کردن دو عدد در زبان برنامه نویسی اسکرچ

rocket
نظرات
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: