آشنایی با دستور mod در زبان اسکرچ

آشنایی با دستور mod در زبان اسکرچ

rocket
نظرات
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: