سرفصل‌های آموزشی

آموزش برنامه‌نویسی به کودکان

سرفصل‌های آموزشی
آشنایی با دستور mod در زبان اسکرچ

آشنایی با دستور mod در زبان اسکرچ