آشنایی با دستور mod در زبان اسکرچ

نظرات
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: