آشنایی با دستور letter of در زبان اسکرچ

نظرات
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: