آشنایی با دستور length of در زبان اسکرچ

آشنایی با دستور length of در زبان اسکرچ

rocket
نظرات
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: