سرفصل‌های آموزشی
آموزش برنامه‌نویسی به کودکان
آشنایی با دستورات floor و ceil در زبان برنامه نویسی اسکرچ

آشنایی با دستورات floor و ceil در زبان برنامه نویسی اسکرچ