آشنایی با دستورات floor و ceil در زبان برنامه نویسی اسکرچ

آشنایی با دستورات floor و ceil در زبان برنامه نویسی اسکرچ

rocket
نظرات
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: