آشنایی با دستورات and، or و not

آشنایی با دستورات and، or و not

rocket
نظرات
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: