آشنایی با نوت های موسیقایی

6-1
نحوه پخش صدا در پروژه های اسکرچ
نیکان پوره
۱۳۹۴/۱۰/۰۸
6-2
نحوه ویرایش فایل های صوتی در زبان برنامه نویسی اسکرچ
نیکان پوره
۱۳۹۴/۱۰/۰۸
6-3
نحوه ضبط صدا در محیط اسکرچ
نیکان پوره
۱۳۹۴/۱۰/۰۸
6-4
آشنایی با نوت های موسیقایی
نیکان پوره
۱۳۹۴/۱۰/۰۸
6-5
استفاده از نوت ها در پروژه های اسکرچ
نیکان پوره
۱۳۹۴/۱۰/۰۸
6-6
چگونه یک ارگ در محیط اسکرچ بسازیم
نیکان پوره
۱۳۹۴/۱۰/۰۸
6-7
نحوه اضافه کردن صدای طبل به پروژه های اسکرچ
نیکان پوره
۱۳۹۴/۱۰/۰۸
6-8
نحوه کم و زیاد کردن صدا در پروژه اسکرچ
نیکان پوره
۱۳۹۴/۱۰/۰۸
6-9
نحوه کاهش دادن تدریجی صدا در اسکرچ
نیکان پوره
۱۳۹۴/۱۰/۰۸
6-10
تنظیم ضرب آهنگ در اسکرچ
نیکان پوره
۱۳۹۴/۱۰/۰۸
6-11
پروژه ساخت یک برنامه موسیقی ساز
نیکان پوره
۱۳۹۴/۱۰/۰۸
6-12
استفاده از میکروفون در پروژه های اسکرچ
نیکان پوره
۱۳۹۴/۱۰/۰۸
6-13
مرور فصل پنجم
نیکان پوره
۱۳۹۴/۱۰/۰۸
6-14
تمرین پایانی فصل پنجم
نیکان پوره
۱۳۹۴/۱۰/۰۸
6-15
راه حل تمرین پایانی فصل پنجم
نیکان پوره
۱۳۹۴/۱۰/۰۸
نظرات
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: