سرفصل‌های آموزشی
آموزش برنامه‌نویسی به کودکان
پروژه موز و میمون قسمت دوم (افزودن قابلیت بهترین زمان)

پروژه موز و میمون قسمت دوم (افزودن قابلیت بهترین زمان)