اضافه کردن قابلیت امتیاز به بازی پینگ پونگ

نظرات
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: