سرفصل‌های آموزشی
آموزش برنامه‌نویسی به کودکان
چگونه در اسکرچ یک متغیر بسازیم؟

چگونه در اسکرچ یک متغیر بسازیم؟