آشنایی با دستور if else در برنامه نویسی

آشنایی با دستور if else در برنامه نویسی

4-1
نحوه تغییر Costume در زبان اسکرچ
نیکان پوره
1394/10/08
4-2
به کار گیری از دستور next costume در قالب پروژه رقص
نیکان پوره
1394/10/08
4-3
استفاده از دستور next backdrop در قالب پروژه کاراته
نیکان پوره
1394/10/08
4-4
ساخت یک بازی ساده در اسکرچ
نیکان پوره
1394/10/08
4-5
نحوه تغییر ظاهر یک دکمه
نیکان پوره
1394/10/08
4-6
آشنایی با سوال پرسیدن و پاسخ دادن در اسکرچ
نیکان پوره
1394/10/08
4-7
نحوه ذخیره سازی اعداد در متغیرها در اسکرچ
نیکان پوره
1394/10/08
4-8
متغیر چیست؟
نیکان پوره
1394/10/08
4-9
چگونه در اسکرچ یک متغیر بسازیم؟
نیکان پوره
1394/10/08
4-10
تفاوت مابین متغیرهای Local و Global در برنامه نویسی
نیکان پوره
1394/10/08
4-11
نحوه به کارگیری از جایگاه موس در پروژه های اسکرچ
نیکان پوره
1394/10/08
4-12
آشنایی با دستور if else در برنامه نویسی
نیکان پوره
1394/10/08
4-13
به کارگیری از دستور if else در پروژه های اسکرچ
نیکان پوره
1394/10/08
4-14
مرور فصل سوم
نیکان پوره
1394/10/08
4-15
تمرین پایانی فصل سوم
نیکان پوره
1394/10/08
4-16
راه حل تمرین پایانی فصل سوم
نیکان پوره
1394/10/08
کاربر میهمان

دوست گرامی شما به عنوان کاربر میهمان در سایت سکان آکادمی حضور دارید لطفاً برای ارسال دیدگاه ابتدا وارد حساب خود شوید

اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: