سرفصل‌های آموزشی
آموزش برنامه‌نویسی به کودکان
Broadcast کردن پیام به بیش از یک شیئ در اسکرچ

Broadcast کردن پیام به بیش از یک شیئ در اسکرچ