Broadcast کردن پیام به بیش از یک شیئ در اسکرچ

نظرات
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: