چه طور با کلیک کردن روی یک Sprite دستوری را اجرا کنیم

rocket
نظرات
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: