نحوه به کار گیری از جلوه های ویژه در زبان اسکرچ

نظرات
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: