سرفصل‌های آموزشی
آموزش برنامه‌نویسی به کودکان
آشنایی با مفهوم Broadcast در زبان اسکرچ

آشنایی با مفهوم Broadcast در زبان اسکرچ