آشنایی با دستور If Then

نظرات
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: