جدول رتبه های مسابقه شب یلدا

نفر دوم

میلاد
6095

نفر اول

حسین گل محمدی
7070

نفر سوم

leaderboard-user-img فرهاد حسن پور
4137