شایان ایزی

دولوپر , آنالیزر

با زبان پایتون تقریبا هرچی که فکرشو میکردم تونستم پیاده کنم آخرین پروژه ای که دارم کار میکنم تحلیل بورس با پایتونه ...

مشاهدهٔ پروفایل