دربارهٔ من

مشتاق یادگیری. در آرزوی شناخت خود.
کارشناس مهندسی نرم‌افزار از دانشگاه صنعتی اصفهان (با طرح «بهبود الگوریتم تشخیص وزن عروضی اشعار فارسی (بر مبنای پروژه‌ی عروض دات نت)») و کارشناس ارشد زبان‌شناسی کاربردی گرایش آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (با طرح «واژگان پایه (پربسامد) زبان فارسی») از دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
اکنون به عنوان کارشناس پژوهش، برنامه‌نویس php و داده‌کار (دیتا ساینتیست) در بنیاد سعدی کار می‌کنم. اصلی‌ترین پروژه‌ای که در آن مشارکت دارم «پیکره‌ی زبان‌آموز» است که کاری برای تحلیل داده‌های زبانی تولیدی فارسی‌آموزان (بر مبنای دستور وابستگی) است.
در کنار کار اصلی، به صورت آماتوری طراحی سایت و تحلیل‌های آماری هم انجام می‌دهم. دستی هم بر آتش نویسندگی (داستان و گزارش) و روزنامه‌نگاری داشته‌ام.

سوابق تحصیلی


دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار

1386/07/01 - 1391/06/30

دانشگاه علامه طباطباییزبان‌شناسی کاربردی (آزفا)

1391/07/01 - 1393/06/30

تجربیات کاری


مرکز آموزش زبان بنیاد سعدیتوسعه‌دهندۀ php، مسئول سایت

1394/02/01 - هم‌اکنون

توسعه‌دهنده و مسئول سایت