دربارهٔ من

Experienced Teacher with a demonstrated history of working in the program development industry. Strong education professional skilled in Java, Angular, Hibernate, Jax-rs(Jersey) and Spring Framework

تجربیات کاری


ویراتک شریفبرنامه نویس جاوا

1396/03/01 - 1397/04/30

برنامه نویس بکند جاوا ، وب سازمانی کار با فریمورک های اسپرینگ ، هایبرنیت ، جرسی


مکتب شریفمدرس

1396/01/12 - 1398/08/01

مدرس جاوا ، اسپرینگ ، هایبرنیت و پی اچ پی


پروژه دور کاریوب اپلیکشن و وب سازمانی

1397/04/25 - هم‌اکنون

در حال حاضر مشغول پروژه به صورت ریموت هستم و بسته به وسعت پروژه ای که میگیرم از دوستان به صورت پروژه کمک میگیرم.


آروشابرنامه نویس جاوا/کاتلین

1398/05/20 - هم‌اکنون

در حال حاضر روی پروژه سمات که برای شورای عطف هست کار میکنیم. استک همون اسپرینگ بوت هست اما با زبان کاتلین!