دربارهٔ من

Experienced Teacher with a demonstrated history of working in the program development industry. Strong education professional skilled in Java, Angular, Hibernate, Jax-rs(Jersey) and Spring Framework

تجربیات کاری


ویراتک شریفبرنامه نویس جاوا

1396/03/01 - 1397/04/30

برنامه نویس بکند جاوا ، وب سازمانی کار با فریمورک های اسپرینگ ، هایبرنیت ، جرسی


مکتب شریفمدرس

1396/01/12 - هم‌اکنون

مدرس جاوا ، اسپرینگ ، هایبرنیت و پی اچ پی


آزادکاری (freelancer)وب اپلیکشن و وب سازمانی

1397/04/25 - هم‌اکنون

در حال حاضر مشغول آزادکاری هستم و پروژه میگیرم بسته به وسعت پروژه از دوستان به صورت پروژه ای کمک میگیرم