دربارهٔ من

علاقمند به یادگیری و برنامه نویسی و یادگیری و برنامه‌نویسی و یادگیری و برنامه‌نویسی و یادگیری و برنامه‌نویسی و یادگیری و برنامه‌نویسی و یادگیری و برنامه‌نویسی و یا یادگیری و برنامه‌نویسی و یادگیری و برنامه‌نویسی و یادگیری و برنامه‌نویسی و یادگیری و گرافیک و یادگیری و برنامه‌نویسی و یارگیری و برنامه‌نویسی و یادگیری و برنامه‌نوسیی و یادگیری و برنامه‌نویسی و یادیگیری و برنامه‌نویسی و یادگیری و برنامه‌نویسی.

سه تا غلط املایی توش بود. اگه پیدا کردی؟