دربارهٔ من

ورودم به دنیای برنامه نویسی با زبان های C++ و JavaScript بود،
و در ادامه با زبان قدرتمند کاتلین جذب برنامه نویسی اندروید شدم .
عمیق شدن در مباحث CS ، بیش از هر چیزی من را به هیجان می‌آورد.
#choosing_without_bias
#Husen